Uniqueness


Udgangspunktet for arbejdet i kommunikationsministeriet er strategisk og kreativ idé/tekst og journalistik.

Det er ikke i sig selv unikt at beherske disse arbejdsområder. Mere usædvanligt er det, at de er kombineret. Og det samme er det netværk af partnere og leverandører, som kommunikationsministeriet indgår i.

Målet er altid det samme:

  • At sikre at afsenderen opnår bedre forståelse hos modtageren af kommunikationen.