Kommunikationsstrateg


Strategen er - som det fremgår af det græske ord "strategos", der betyder "hærfører" - den, der kan udtænke og tilrettelægge den rette strategi til gennemførelse af en given opgave.
I relation til kommunikation handler det frem for alt om at kunne lægge den overordnede, langsigtede plan, der især tager hensyn til endemålet. Således også for kommunikationsministeriet.dk, når opgaven er udarbejdelse af kommunikationsstrategier.