Freelancer


I "Dancing in the Dark" synger Bruce Springsteen "This gun's for hire".

Det er præcis, hvad freelancing handler om - det at stille sin arbejdskraft til rådighed i et ikke-fast engagement. Der er således ikke tale om en sædvanlig ansættelse, men om det forhold, at kunde og kommunikatør indgår en aftale om løsning af en nærmere defineret opgave inden for et nærmere defineret tidsrum.
Stadig flere af opgaverne i kommunikationsministeriet er baseret på længerevarende aftaler, men der er fortsat freelanceri imellem - derfor også "freelancer" i oversigten over kompetencerne.