Tillidshverv


AKTUELT:

 • Stigsborg Havnefront - midlertidige aktiviteter: Bestyrelsesmedlem (2017-)
 • Aalborg Fægteklub: Bestyrelsesmedlem (2016-)
 • Tall Ship Aalborg Fonden: Formand for fundraisingudvalget (2013-), formand for kommunikationsudvalget (2013-), særlig rådgiver for bestyrelsen og den daglige ledelse (2018-)
 • Erhverv Norddanmark: Kommitteret bestyrelsen (2007-)

TIDLIGERE:

 • Dansk Fægte-Forbund: Bestyrelsesmedlem (2017-18)
 • LOAs Venner: Bestyrelsesmedlem (2013-2017)
 • ÅRETS BRØL: Initiativtager, medlem af styrekomitéen, medlem af konkurrencesekretariatet (2012-2018)
 • LOAs Rederklub: Stifter, bestyrelsesmedlem (2009-10)
  Tivoli Karolinelund: Medlem af visionsgruppe (2009)
  Limfjordens Maritime Fond: Medstifter, medlem af bestyrelsen (2007-10)
  TænkeTank '08 under Erhverv Norddanmark: Sekretær (2008-09)
  Tall Ship Aalborg Fonden (LOA-projektet): Medstifter, formand for fondens bestyrelse (2004-09), formand for fundraisingudvalget (2001-09); observatør i bestyrelsen (2013-2018)
  Beacon Media S.m.b.A.: Medstifter og medlem af bestyrelsen (1999-2009)
  I/S Destilleriet: Medstifter, medlem af bestyrelsen og administrator (1996-2008)
  BG Bank Aalborg: Medlem af lokalrådet (2002-07)
  Danish Sail Training Association: Bestyrelsesformand (2000-07); næstformand (2012-16)
  Fundraisers ApS: Medstifter og medindehaver (2005-06)
  Kickstart 8W: Mentor (2005)
  Nordjylland Erhvervsakademi: Beskikket censor på uddannelsen til multimediedesigner (2002-05)
 • Tall Ships Race 2004 Aalborg: Medlem af styrekomiteen (2002-04)
  Hjørring Revyen: Pressechef (2003)
  FutureCamp Nordjylland: Medlem af arbejdsgruppe (2001)
  First Tuesday Aalborg / First Step: Medstifter og medlem af arbejdsgruppe (2000-2001)
  FDF Aalborg Søkreds: Næstformand for bestyrelsen, senere formand (1999-2001)
  Foreningen Holbergspillene: Medlem af arbejdsgruppen, senere næstformand for bestyrelsen (1998-2005)
  Appel Grafik A/S: Medlem af bestyrelsen (1998-2002)
  Aalborg Turist- og Kongresbureau: Medlem af arbejdsgruppe vedrørende 'Supplement til handlingsplan for udvikling af turismen i Aalborg' (1996-97)
  Aalborg Journalistforening: Medlem af bestyrelsen og ferielegatbestyrer (1990-2000)
  A31A ved Danmarks Journalisthøjskole: Medstifter og medlem af styrekomitéen (1981-84)