Særlig rådgiver


Ted Sorensen var særlig rådgiver for præsident Kennedy. Uden den ringeste sammenligning med hverken den ene eller den anden af de to, har kommunikationsministeriet i en årrække haft fornøjelsen af at være langt inde i maskinrummet hos kunder, der har vist den betydelige tillid at tilknytte Kommunikationsministeriet som deres særlige rådgiver.

Sædvanligvis handler rådgivningen om emner med relation til kommunikationens verden, men det hænder ikke så sjældent, at der er tale om særlig rådgivning på andre områder af betydning for den pågældende virksomhed.


Et særligt ansvar. En særlig tillid. En særlig fornøjelse.