Researcher


Research - den grundige indsamling og bearbejdning af en række informationer, der kan være fyldestgørende i en given sammenhæng - er en væsentlig del af arbejdet i kommunikationsministeriet. Det er faktisk yderst sjældent, at der ikke ligger et selvstændigt researcharbejde bag en kommunikationsløsning.
Mange er af den opfattelse at med internettets udbredelse kan alle researche. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet, for det er langt fra tilstrækkeligt blot at indsamle informationer fra diverse kilder. Skal kommunikationen fungere efter hensigten, er det også nødvendigt som et led i researchen at evne at udøve effektiv kildekritik.