Kommunikationsrådgiver


Ifølge Den Danske Ordbog er "kommunikation" den udveksling af informationer, budskaber og meddelelser, der finder sted mellem personer, dyr eller maskiner.


Min rolle som kommunikationsrådgiver begrænser sig til den verbale eller nonverbale interaktion, der finder sted mellem mennesker - og mellem de forskellige former for organisationer, som mennesker etablerer.

Ret beset er kommunikation et fællesbegreb for alle de typer opgaver, som jeg løser for mine kunder. Midlerne kan være vidt forskellige, men målet er altid det samme:


Bedst muligt at nå en given modtager med et givent budskab.


sitelist.html