Informationsrådgiver


Den Danske Ordbog definer "information" som viden, der gives videre i en bestemt sammenhæng - og formidlingen af viden i en bestemt sammenhæng.

Jeg sondrer normalt ikke mellem begreberne "information" og "kommunikation", men det hænder, at mine kunder gør. Derfor optræder begge begreber under beskrivelsen af mine kompetencer.
Min rolle som informationsrådgiver handler om at rådgive kunder - såvel virksomheder som organisationer og privatpersoner - om den verbale og nonverbale interaktion, der finder sted mellem mennesker og de forskellige former for organisationer, som mennesker etablerer.

Ret beset er information - eller kommunikation - et fælles begreb for alle de typer opgaver, som jeg løser for mine kunder. Midlerne kan være vidt forskellige, men målet er altid det samme: Bedst muligt at nå en given modtager med et givent budskab.
sitelist.html